Facebook oldalunkon meghirdetett nyereményjáték szabályzata és adatvédelmi tájékoztatója

Kérjük olvassa el a Facebook oldalunkon meghirdetett játék szabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját!
Facebook oldalunk címe: www.facebook.com/szivarvanyviz. Csatlakozzon hozzánk!

 

Játékszabályzat

 

A játék szervezője:           Szivárvány Aqua - Prágai Trade Kft.

5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 40-2.

 

A játékban részt vehet bármely Facebook-on regisztrált valós névvel rendelkező felhasználó, aki a játék feltételeit teljesíti. A játékban egy személy egyszer szavazhat. A játékban résztvevők automatikusan elfogadják, hogy az oldal üzemeltetője a nevüket a játék során felhasználhatja, továbbá magukra nézve kötelezőnek tekintik jelen szabályzat minden pontját. A játék időtartama : 2014.03.20-tól 2015. jan 1-ig.

 

A játék menete:

•        1. Lájkold az oldalt

•        2. Válaszolj helyesen a kérdésre

•        3. Sorsolás

 

Részletesen:

A Szivárvány Aqua Prágai - Trade Kft. (5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 40-2., továbbiakban: Szervező) játékot hirdet Facebook oldalán az oldal felhasználói számára. A játék menete: a játék során a felhasználónak válaszolni kell a „Mekkora a Szivárvány Aqua legnagyobb pH-ja?” kérdésre. Az alkalmazás előzetes engedélykérést követően üzenetet tesz közzé a játékos üzenőfalán.

 

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik csatlakoztak Szivárvány Aqua hivatalos Facebook oldalhoz. Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 14. életévét betöltötte.

 

Személyes adatok kezelése: a játékban való részvételhez a felhasználó egyes Facebook-on megadott adataira van szükség, mely adatok az alkalmazás engedélyezésére való felszólítás előtt részletezve vannak a felhasználó előtt. A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szivárvány Aqua Prágai Trade Kft. a játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá marketingtevékenysége során felhasználja.

 

A játék időtartama alatt rögzített helyes megfejtők nyereménysorsoláson vesznek részt. A nyereményjátékban sorsolásra kerül minden hónap végén 5 darab 6 palackot tartalmazó zsugorfóliás csomag, azaz összesen 30 palack Szivárvány Aqua pH 9,2 1,5 literes termék, amelyet 1 játékos nyer meg.

 

A Szivárvány Aqua Prágai Trade Kft. ezen információkat nem adja tovább illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A Szivrávny Aqua Prágai Trade Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

 

Felelősség kizárása: A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Facebook profil, e-mail cím és telefon segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályokat egyoldalúan módosítsa a játékosok külön értesítése nélkül. Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

 

Ez a promóció a Szivárvány Aqua Prágai Trade Kft. jóvoltából készült, amely a promóciót egyedileg nem támogatja, adminisztrálja és nem ellenőrzi. Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem kezeli, nem hagyta jóvá, ill. azzal összefüggésbe nem hozható. A jelentkezők a promóció szervezőjének szolgáltatnak információt, és nem a Facebook számára.

 

A nyertesek értesítése e-mailben történik. A nyeremény átvétele Mezőkovácsházán, Orosházán vagy Szegeden személyes egyeztetés alapján történik. A nyertest további adó- és/vagy járulékköltség nem terheli.

 

 

Adatvédelem

 

 

A nyereményjáték nem áll kapcsolatban semmilyen módon a Facebook-kal, vagyis a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt.

 

A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába, hanem csakis kizárólag a Szivárvány Aqua Prágai Trade Kft. kezeli azt (a továbbiakban Szolgáltató). Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szolgáltatóhoz továbbítható, és nem a Facebookhoz. A szolgáltatott információ kizárólag ennek a nyereményjátéknak a  lebonyolításához használható fel a Szolgáltató által, és nem adható ki harmadik félnek, kivéve, ha szükséges a díjak kiszállításának lebonyolításához.

 

Részvételi feltételek – Nyereményjáték

 

1. Általános

 

Csak 14 év feletti magyarországi tartózkodási helyű természetes személyek vehetnek részt az aktivitásban. Minden résztvevő a saját nevén, saját hiteles és valós személyes adataival vehet részt. A szervező cég (Szolgáltató) alkalmazottai és alkalmazottainak hozzátartozói nem vehetnek részt a játékban.

 

A jelen részvételi feltételek megszegése esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a résztvevő kizárására. Törvénysértő eszközök használata, manipuláció általi előnyszerzés esetében hasonlóan járunk el. Ezen esetekben a díjazás visszavonására illetve a díjak visszavételére is sor kerülhet.

 

2. Lebonyolítás és feldolgozás

A nyereményjáték szervezője a Szolgáltató. A résztvevők csak a Facebook regisztrált felhasználói közül kerülhetnek ki, fel kell venniük a „Nyereményjáték” alkalmazást és el kell fogadniuk a részvétel feltételeit. A nyereményjátékon való induláshoz a résztvevőnek a feltett kérdésre kell elküldenie válaszát. Egy résztvevő többször nem vehet részt a nyereményjátékon. A sorsolás havonta történik, a nyertest üzenetben értesítjük.

 

3. A nyereményjáték lezárása és a díjazás

 

A nyereményjáték 2014. 12. 31-ig tart. Minden a nyereményjátékot érintő panaszt a panasz felmerülésétől számított 14 napon belül kell jelenteni a Szolgáltatónál.

 

4. A nyereményjáték idő előtti befejeződése

A Szolgáltató fenntartja a jogot a nyereményjáték bármilyen időpontban történő előzetes bejelentés nélküli befejezésére. A Szolgáltató élhet ezzel a jogával, amennyiben technikai okok (például vírusok, szoftver és hardverhibák, és manipulációk), vagy jogi okok akadályozzák meg a nyereményjáték szakszerű lebonyolítását. Amennyiben ilyen jellegű lezárására a résztvevő magatartásának következményeként kerül sor, a Szolgáltató jogosult kártérítési igénnyel élni az adott személlyel szemben.

 

5. Felelősség

A díjak eljuttatása után a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

 

6. Egyéb

A részvétel ezen feltételei és a teljes jogi viszony, mely a résztvevők és a Szolgáltató között fennáll, a magyarországi jogi szabályozás hatálya alatt áll. Amennyiben a részvétel bizonyos feltételei többé már nem állnak fenn, a további fennálló feltételek továbbra is érvényesek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa és alkalmazza a módosított részvételi feltételeket.

 

7. Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása elengedhetetlen a nyereményjátékon való részvételhez. Az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció során szükséges kapcsolattartási adatoknak tartalmaznia kell a résztvevő Facebook azonosítóját, keresztnevét, vezetéknevét, és e-mail címét. A jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Szolgáltató tárolja és kezelje az aktivitás idejére és azokat megőrizze a játék lezárását követő 6 hónapig. Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és levélben kérheti adatainak törlését valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését is. A résztvevő, bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A résztevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A személyes adatok visszavonása esetén a nyereményjátékon való részvétel joga is visszavonásra kerül. Személyes adatkezelésének visszavonásához stb. írjon levelet Szolgáltatónak. A visszavonási igényt követően azonnal töröljük a tárolt személyes adatokat. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.